FAQ - pytania i odpowiedzi

Często słyszymy powtarzające się pytania. Dlatego też, przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które rozwieją Państwa wątpliwości.

 

Kto jest zobowiązany do wykonywania kontroli budynku?

Osobami zobowiązanymi do wykonania kontroli są właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych. Zlecają oni poszczególne kontrole określone w ustawie Prawo Budowlane (art. 62) osobom posiadającym wymagane uprawnienia budowlane lub świadectwa kwalifikacji.

Jakie uprawnienia musi posiadać Osoba wykonująca kontrole?

Osoby wykonujące kontrole muszę posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Badania instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i instalacji gazowych może ponadto wykonywać Osoba posiadająca świadectwa kwalifikacji (dozorowe i eksploatacyjne) oraz kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Czy Osoba będąca właścicielem domku jednorodzinnego jest zobowiązana wykonywać kontrole co roku?

Właściciele domków jednorodzinnych zobowiązani są wykonywać kontrole w zakresie art. 62 ust. 1 pkt. 1b i 1c – oznacza to, że co roku należy wykonywać kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

W roku obecnym jestem zobowiązany wykonać przegląd 5 –letni budynku, czy musze zlecić wykonanie również kontroli rocznej?

Jeżeli wykonujecie Państwo w danym roku przegląd 5-letni nie ma obowiązku wykonywania już ponownego przeglądu rocznego. Podczas kontroli 5-letniej ocenić należy dodatkowo stan elementów i instalacji podlegających kontroli rocznej (określa art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane), a w sporządzonym protokole dopisać, że jest to protokół z kontroli 5-leniej i rocznej.

Nasz budynek wielorodzinny ma powierzchnie dachu 1500 m2 , natomiast jego powierzchnia zabudowy jest mniejsza niż 2000 m2 , czy jesteśmy zobowiązani wykonywać kontrole budynku 2 razy w roku (w okresie do 31 maja i 30 listopad) ?

Określona powierzchnia dachu powyżej której należy wykonywać przeglądy 2 razy w roku dotyczy tylko obiektów,  dla których nie można określić powierzchni zabudowy  np. wiaty, pozbawione ścian. W Państwa przypadku kryterium, które decyduje,  jest powierzchnia zabudowy, nie przekracza 2000 m2  zatem kontrola odbywać się musi tylko raz do roku.

Kontakt

kom. 669 323 404
fax (52) 340 93 30
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt